[:ct]Els indicadors han estat creats per l’Àrea educative de FUHEM

Descripció

Aquesta eina permet avaluar el grau d’un centre educatiu des del marc de l’educació ecosocial. Per a això, recull:

  • Els principals indicadors per funcionar des d’una perspectiva ecosocial.
  • El pes de cadascun dels indicadors

En qualsevol cas, aquesta no deixa de ser una proposta que pot i cal que sigui interpretada en cadascun de centres educatius.

Com s’ha elaborat

Aquesta eina s’ha elaborat a partir de la teorització de la pràctica d’educació ecosocial dels tres centres educatius de FUHEM, i recollint també experiències d’altres centres.

Aquest treball és un desenvolupament a nivell de centre d’Educar en la transformación ecosocial.

En quins casos és pertinent utilitzar-la

L’eina s’ha dissenyat per ser utilitzada a nivell de centre educatiu, com a base per a la seva transformació, amb una mirada ecosocial. Malgrat això, també es pot utilitzar, retallant alguns dels indicadors, a nivell d’etapa, departament, curs, o fins i tot aula.

Indicadors d’un centre educatiu ecosocial

[:es]Los indicadores han sido creados por el Área educativa de FUHEM.

Descripción

Esta herramienta permite evaluar el grado de trabajo de un centro educativo desde el marco de la educación ecosocial. Para ello, recoge:

  • Los principales indicadores para funcionar desde una perspectiva ecosocial.
  • El peso de cada uno de los indicadores.

En todo caso, esto no deja de ser una propuesta que puede y debe ser interpretada en cada uno de los centros educativos.

Como se ha elaborado

Esta herramienta se ha elaborado a partir de la teorización de la práctica de educación ecosocial de los tres centros educativos de FUHEM y recogiendo experiencias también de otros centros.

Este trabajo es un desarrollo a nivel de centro de Educar en la transformación ecosocial.

En qué casos es pertinente utilizarla

La herramienta se ha diseñado para usarla a nivel centro educativo como base para su transformación con una mirada ecosocial. Sin embargo, también se puede usar, recortando algunos de los indicadores a nivel de etapa, departamento, curso o, incluso, aula.

Indicadores de un centro educativo ecosocial

[:en]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadors per a la transformació d’un centre educatiu ecosocial

Els indicadors han estat creats per l’Àrea educative de FUHEM

Descripció

Aquesta eina permet avaluar el grau d’un centre educatiu des del marc de l’educació ecosocial. Per a això, recull:

  • Els principals indicadors per funcionar des d’una perspectiva ecosocial.
  • El pes de cadascun dels indicadors

En qualsevol cas, aquesta no deixa de ser una proposta que pot i cal que sigui interpretada en cadascun de centres educatius.

Com s’ha elaborat

Aquesta eina s’ha elaborat a partir de la teorització de la pràctica d’educació ecosocial dels tres centres educatius de FUHEM, i recollint també experiències d’altres centres.

Aquest treball és un desenvolupament a nivell de centre d’Educar en la transformación ecosocial.

En quins casos és pertinent utilitzar-la

L’eina s’ha dissenyat per ser utilitzada a nivell de centre educatiu, com a base per a la seva transformació, amb una mirada ecosocial. Malgrat això, també es pot utilitzar, retallant alguns dels indicadors, a nivell d’etapa, departament, curs, o fins i tot aula.

Indicadors d’un centre educatiu ecosocial

Indicadors per a la transformació d’un centre educatiu ecosocial

Els indicadors han estat creats per l’Àrea educative de FUHEM

Descripció

Aquesta eina permet avaluar el grau d’un centre educatiu des del marc de l’educació ecosocial. Per a això, recull:

  • Els principals indicadors per funcionar des d’una perspectiva ecosocial.
  • El pes de cadascun dels indicadors

En qualsevol cas, aquesta no deixa de ser una proposta que pot i cal que sigui interpretada en cadascun de centres educatius.

Com s’ha elaborat

Aquesta eina s’ha elaborat a partir de la teorització de la pràctica d’educació ecosocial dels tres centres educatius de FUHEM, i recollint també experiències d’altres centres.

Aquest treball és un desenvolupament a nivell de centre d’Educar en la transformación ecosocial.

En quins casos és pertinent utilitzar-la

L’eina s’ha dissenyat per ser utilitzada a nivell de centre educatiu, com a base per a la seva transformació, amb una mirada ecosocial. Malgrat això, també es pot utilitzar, retallant alguns dels indicadors, a nivell d’etapa, departament, curs, o fins i tot aula.

Indicadors d’un centre educatiu ecosocial[:]