[:ct]Aquests criteris s’han elaborat de forma col·laborativa entre professorat i persones tècniques d’ONG, en el marc del projecte Criteris de selecció i sistematització de pràctiques de referència d’EpD#EJG en l\’àmbit formal, impulsat per Edualter i l\’Escola de Cultura de Pau,  amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

També s’ha tingut en compte el treball de reflexió i concreció de criteris desenvolupat per altres entitats i plataformes, com la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya – XESC, Régions pour une éducation au développement durable et solidarie – REDDSO i  Reading Interntional Solidarity Centre.

Document de Criteris en PDF

[:es]Estos criterios se han elaborado de forma colaborativa entre docentes y personas técnicas de ONG, en el marco del proyecto Criterios de selección y sistematitzación de prácticas de referencia de EpD#EJG en el ámbito formal, impulsado por Edualter y la Escola de Cultura de Pau, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

También se ha tenido en cuenta el trabajo de reflexión y concreción de criterios desarrollados por otras entidades y plataformas, como la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya – XESC, Régions pour une éducation au développement durable et solidarie – REDDSO i  Reading Interntional Solidarity Centre.

 Documento de Criterios en PDF

[:]