[:ct]#AturemPerTransformar[:es]#AturemPerTransformar (castellano)[:]

[:ct]

 

Portem ja uns dies habitant aquesta situació d’inquietud i excepcionalitat, a causa de dinàmiques globals. Som interdependents a escala local i global, un cop més aquest fet s’està posant en evidència de manera molt gràfica.

Des d\’Edualter, no ens agradaria caure en el romanticisme d’aquest confinament, ja que a nivell econòmic i social s’accentuen unes conseqüències difícils de pair.

A la vegada, en són moltes les que no gaudeixen d’una llar-refugi, les que pateixen la segregació dels seus drets per qüestions purament administratives, o les que ja han patit abusos laborals. També cal pensar en les conseqüències per a aquelles dones i infants per qui confinar-se a casa representa un perill, com ens han estat recordant des de diverses plataformes aquests dies.

La situació desvela quines pors com a societat són prioritàries i mereixedores de la nostra alarma (sic) i obediència. Però també totes aquelles realitats de les que som testimonis i còmplices, per inactivitat, cada dia, que no generen en nosaltres aquesta capacitat de mobilització i acció ciutadana.

Hem de posar tota l’atenció en no reforçar l’aïllament social, fer comunitat, fa temps que ja sabem que és tot el que tenim. I més en moments de crisis hem de ser crítiques i a estones agafar distància de la crisi sanitària, per tal d’estar en alerta també de les maniobres oportunistes que es realitzin des del poder econòmic i polític (doctrina de xoc).

És cert que tant en el procés d’aquesta exepcionalitat, com en totes les externalitats que se’n deriven, fan evident que el sistema que ens governa no resulta vàlid, ja que genera múltiples violències i vulneracions de manera sistemàtica, tot augmentant un control de la població que a voltes ens ofega. La situació ens desperta moltes preguntes, emocions incòmodes i contradictòries. Ens preguntem quins valors amaga aquest escenari i les respostes ens inquieten.

Des de l’educació per a la Justícia Global, no podem deixar de creure que les crisis són oportunitats per generar canvis, oportunitats de reflexió per a la transformació, per a transitar . En aquest cas, per desprendre’ns del model de desenvolupament capitalista (el que per naturalesa és crisi), heteropatriarcal i colonial, per acostar-nos als plantejaments del decreixement ecofeminista o del Buen Vivir.

Farem el possible per acompanyar aquest moment recomanant lectures, diverses de temàtiques i per a diversitat de lectores, per practicar de mirar des d’altres prismes, pensar des d’altres posicionaments, que lluny de ser nous fa temps que posen la vida com a motor i punt de partida. Amb valentia permetem-nos construir altres realitats. Vetllem perquè de tota l’experiència que estem vivint en digerim aprenentatges a escala individual, comunitària i global.

Acompanyem-nos, , aquests dies i els que vindran, més a prop de Transformar el Món, sabent-nos un únic nosaltres.

Molta aturada, comunitat, solidaritat i reflexió!   #AturemPerTransformar

Seguiu les nostres publicacions en:

Twitter

Instagram (disclaimer ètic)[:es]

 

Llevamos ya unos días habitando esta situación de inquietud y excepcionalidad, a causa de dinámicas globales. Somos interdependientes a escala local y global, una vez más este hecho se está poniendo en evidencia de manera muy gráfica.

Desde Edualter,no nos gustaría caer en el romanticismo de este confinamiento, ya que a nivel económico y social se acentúan unas consecuencias difíciles de asimilar

A la vez, son muchas las que no gozan de un hogar-refugio, las que sufren la segregación de sus derechos por cuestiones puramente administrativas, o las que ya han sufrido abusos laborales. También hay que pensar en las consecuencias para aquellas mujeres, niñas y niños para quien confinarse en casa representa un peligro, como nos han estado recordando desde diversas plataformas estos días.

La situación desvela cuales miedos son \”prioritarios\” como sociedad y merecedoras de nuestra alarma (sic) y obediencia. Pero también todas aquellas realidades de las que somos testigos y cómplices, por inactividad, cada día, que no nos generan esta capacidad de movilización y acción ciudadana.

Debemos poner toda la atención en no reforzar el aislamiento social, hacer comunidad. Hace tiempo que sabemos que es todo lo que tenemos. Y más en momentos de crisis debemos ser críticas y por momentos tomar distancia de la crisis sanitaria, a fin de estar en alerta también de las maniobras oportunistas que se realicen desde el poder económico y político (doctrina de shock).

Es cierto que tanto en el proceso de esta exepcionalidad, como en todas las externalidades que se derivan, se hace evidente que el sistema que nos gobierna no resulta válido, ya que genera múltiples violencias y vulneraciones de manera sistemática, aumentando un control de la población que a veces nos ahoga. La situación nos despierta muchas preguntas, emociones incómodas y contradictorias. Nos preguntamos qué valores esconde este escenario y las respuestas nos inquietan.

Desde la educación para la Justícia Global, no podemos dejar de creer que las crisis son oportunidades para generar cambios, oportunidades de reflexión para la transformación, para transitar. En este caso, para desprendernos del modelo de desarrollo capitalista (lo que por naturaleza es crisis), heteropatriarcal y colonial, para acercarnos a los planteamientos del decrecimiento ecofeminista o del Buen Vivir.

Haremos lo posible para acompañar este momento recomendando lecturas, de temáticas diversas y para diversidad de lectoras, para practicar otras miradas, desde otros prismas, pensar desde otros posicionamientos, que lejos de ser nuevos hace tiempo que ponen la vida como motor y punto de partida. Con valentía permitámonos construir otras realidades. Velemos para que de toda esta experiencia que estamos viviendo podamos digerir aprendizajes a escala individual, comunitaria y global.

Acompañemonos, estos días y los que vendrán, más cerca de Transformar el Mundo, sabiéndonos un único nosotras.

Buena parada, comunidad, solidaridad y reflexión!   #AturemPerTransformar

Seguid nuestras publicaciones en:

Twitter

Instagram (disclaimer ético)[:]

Desplaça cap amunt