[:ct]Reflexions sobre la incorporació de les economies transformadores i feministes a l\’àmbit escolar (4)[:es]Reflexiones sobre la incorporación de las economías transformadoras y feministas en el ámbito escolar (4)[:]

[:ct]Entrevista amb Cecília Bayo

Participa en l\’espai comunitari, autoorganitzat i horitzontal Escoles Feministes, transformació educativa per una escola pública emancipadora

Ens explica com neix aquest espai, a partir de la III Jornada per l’Educació Pública a Gràcia, celebrada per l’assemblea Groga l\’any 2018, on es presenta el document-manifest La transformació educativa serà feminista o no serà. Per un programa d’educació pública radicalment feminista en el qual es fonamenten les coordenades fundacionals de les Escoles feministes.

Planteja la necessitat que l\’escola sigui un espai de resistència a la institucionalització de les eines repressives, crítica amb les relacions de poder, un espai democràtic i de llibertat, que permeti combatre la segregació i les desigualtats.

Ens parla dels obstacles, reptes i oportunitats per incorporar les economies feministes com a motor de transformació, en tots els espais educatius, de manera que els processos educatius se centrin no tant en qualificar o avaluar l\’alumnat, sinó en estimular la seva curiositat, creixement personal, capacitat de gaudir aprenent…

Podeu veure l\’entrevista completa aquí:

[vimeo 433329173 w=640 h=360]

Entrevista Cecilia Bayo | L\’Economia Feminista a l\’aula from Edualter on Vimeo.Entrevista amb Cecília Bayo

Participa en l\’espai comunitari, autoorganitzat i horitzontal Escoles Feministes, transformació educativa per una escola pública emancipadora

Ens explica com neix aquest espai, a partir de la III Jornada per l’Educació Pública a Gràcia, celebrada per l’assemblea Groga l\’any 2018, on es presenta el document-manifest La transformació educativa serà feminista o no serà. Per un programa d’educació pública radicalment feminista en el qual es fonamenten les coordenades fundacionals de les Escoles feministes.

Planteja la necessitat que l\’escola sigui un espai de resistència a la institucionalització de les eines repressives, crítica amb les relacions de poder, un espai democràtic i de llibertat, que permeti combatre la segregació i les desigualtats.

Ens parla dels obstacles, reptes i oportunitats per incorporar les economies feministes com a motor de transformació, en tots els espais educatius, de manera que els processos educatius se centrin no tant en qualificar o avaluar l\’alumnat, sinó en estimular la seva curiositat, creixement personal, capacitat de gaudir aprenent…

Podeu veure l\’entrevista completa aquí:

[vimeo 433329173 w=640 h=360]

Entrevista Cecilia Bayo | L\’Economia Feminista a l\’aula from Edualter on Vimeo.[:es]Entrevista con Cecilia Bayo

Participa en el espacio comunitario, autoorganizado y horizontal Escuelas Feministas, transformación educativa para una escuela pública emancipadora

Nos cuenta cómo nace este espacio, a partir de la III Jornada por la Educación Pública en Gracia, celebrada por la Assemblea Groga el año 2018, donde se presenta el documento-manifiesto La transformación educativa será feminista o no será. Para un programa de educación pública radicalmente feminista en el que se fundamentan las coordenadas fundacionales de las Escuelas feministas.

Plantea la necesidad de que la escuela sea un espacio de resistencia a la institucionalización de las herramientas represivas, crítica con las relaciones de poder, un espacio democrático y de libertad, que permita combatir la segregación y las desigualdades.

Nos habla de los obstáculos, retos y oportunidades para incorporar las economías feministas como motor de transformación, en todos los espacios educativos, por lo que los procesos educativos se centren no tanto en calificar o evaluar al alumnado, sino en estimular su curiosidad, crecimiento personal, capacidad de disfrutar aprendiendo …

Puede ver la entrevista completa aquí:

[vimeo 433329173 w=640 h=360]

Entrevista Cecilia Bayo | L\’Economia Feminista a l\’aula from Edualter on Vimeo.Entrevista con Cecilia Bayo

Participa en el espacio comunitario, autoorganizado y horizontal Escuelas Feministas, transformación educativa para una escuela pública emancipadora

Nos cuenta cómo nace este espacio, a partir de la III Jornada por la Educación Pública en Gracia, celebrada por la Assemblea Groga el año 2018, donde se presenta el documento-manifiesto La transformación educativa será feminista o no será. Para un programa de educación pública radicalmente feminista en el que se fundamentan las coordenadas fundacionales de las Escuelas feministas.

Plantea la necesidad de que la escuela sea un espacio de resistencia a la institucionalización de las herramientas represivas, crítica con las relaciones de poder, un espacio democrático y de libertad, que permita combatir la segregación y las desigualdades.

Nos habla de los obstáculos, retos y oportunidades para incorporar las economías feministas como motor de transformación, en todos los espacios educativos, por lo que los procesos educativos se centren no tanto en calificar o evaluar al alumnado, sino en estimular su curiosidad, crecimiento personal, capacidad de disfrutar aprendiendo …

Puede ver la entrevista completa aquí:

[vimeo 433329173 w=640 h=360]

Entrevista Cecilia Bayo | L\’Economia Feminista a l\’aula from Edualter on Vimeo.[:]

Feu un comentari

Desplaça cap amunt