[:ct]Materials Jornades Reptes de l\’Avaluació Transformadora[:es]Materiales Jornadas Retos de la Evaluación Transformadora[:]

[:ct]Els dies 17 i 18 de Juny vam trobar-nos a la seu de Rosa Sensat per debatre sobre els reptes d\’incorporar una perspectiva transformadora a l\’hora d\’avaluar els processos d\’Educació per a la Justícia Global. Hi vam participar 40 persones de l\’àmbit educatiu: docents de primària, secundària i universitats, entitats d\’EJG, persones d\’administracions públiques, que […] Read More

[:ct]Rúbrica d’autoavaluació de la perspectiva feminista[:]

[:ct]Reflexió sobre la seva aplicació a l’aula Avui volem compartir una reflexió del Jordi Moner, professor de tecnologia a l’Institut  Bisaura de Sant Quirze de Besora i membre del grup de treball EduglobalSTEM, sobre la seva experiència d’aplicació a l’aula de la Rúbrica d’autoavaluació de la perspectiva feminista. Recordem que aquesta rúbrica és un dels […] Read More

[:ct]STEM x Emergència climàtica: Incidència als municipis de l\’Àrea Metropolitana de Bcn[:es]STEM x Emergencia climática: Incidencia en los municipios del Área Metropolitana de Bcn[:]

[:ct] Durant el desenvolupament del projecte STEM x Emergència Climàtica, amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha dut a terme un treball específic als municipis de Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.   A Sant Cugat del Vallès s’ha realitzat el taller L’Escola se’ns crema, el […] Read More

[:ct]STEM per l\’Emergència Climàtica : Eines i recursos per treballar a l\’aula[:es]STEM por la Emergencia Climática[:]

[:ct]El Curs Eines i recursos per abordar l’Emergència Climàtica a les aules, realitzat del 25 de Gener al 27 de febrer de 2021, en el marc del projecte STEM x Emergència Climàtica, amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i del Programa d’Educació per a la Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona, té com […] Read More

[:ct]Grup de Treball Avaluar per Transformar[:es]Grupo de Trabajo Evaluar para Transformar[:]

[:ct]A continuació us compartim els instruments d\’avaluació elaborats com a resultat del procés de formació i reflexió dut terme en el marc del Grup de Treball Avaluar per Transformar, així com els materials de les sessions realitzades entre febrer i maig de 2021 Instruments d\’avaluació transformadora Rúbrica d\’autoavaluació de la perspectiva feminista a l\’aula A.T.A.C. […] Read More

[:ct]HEADS UP – Educació crítica per a la ciutadania global[:es]HEADS UP – Educación crítica para la ciudadanía global[:]

[:ct]Aquesta eina d\’Educació crítica per a la ciutadania global, ha estat elaborada per Vanessa de Oliveira (Andreotti) , de la University of Oulu, Finland. HEADS UP és l\’acrònim de les sigles en anglès per: Hegemonia, Etnocentrisme, Ahistoricisme, Despolitització, Salvacionisme, (Un-complicated) Solucions simples i Paternalisme. Proposa que si entenem que l\’educació consisteix en preparar les persones […] Read More

[:ct]Paisatge d\’idees per a l\’Educació de la Ciutadania Global[:es]Paisaje de ideas para la Educación de la Ciudadanía Global[:]

[:ct]GCE ideascapes – Implicaciones para el aula, Complementa la taula “Four Approaches to GCE”, Paisatge d\’idees per a l\’Educació de la Ciutadania Global (ECG), adaptada d\’Andreotti, V. (2011) Actionable postcolonial theory in education. New York: Palgrave MacMillan Les cartografies socials son instruments educatius que no estan destinats a descriure o prescriure coses, sinó a ser […] Read More

[:ct]Octoputest[:es]Octoputest[:]

[:ct]Aquests indicadors per avaluar l\’impacte de l\’Educació per al Desenvolupament, l\’Educació per a la Participació, l\’Educació per a la Sostenibilitat i la Coeducació, son el resultat de la segona fase del projecte Participar para poner la Vida en el Centro, dissenyat i coordinat per Ecotono S. Coop. And de Interés Social  i subvencionat per la […] Read More

[:ct]Criteris pràctiques de referència d\’Educació per la Justícia Global[:es]Criterios de pràcticas de referència de Educación para la Justicia Global[:]

[:ct]Aquests criteris s’han elaborat de forma col·laborativa entre professorat i persones tècniques d’ONG, en el marc del projecte Criteris de selecció i sistematització de pràctiques de referència d’EpD#EJG en l\’àmbit formal, impulsat per Edualter i l\’Escola de Cultura de Pau,  amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. També […] Read More

[:ct]1a Escola d\’Estiu EduglobalStem: una experiència comunitària d\’aprenentatge i apoderament del professorat explicada en primer persona[:es]1a Escuela de Verano EduglobalStem: una experiencia comunitaria de aprendizaje y empoderamiento del profesorado explicada en primer persona[:]

[:ct]Com a part del procés d\’anàlisi crítica desenvolupat pel Grup de Treball EduGlobalStem en el marc de la 1ª Escola d\’Estiu que van realitzar al Juliol de 2019, i per complementar els articles que recullen els resultats dels aprenentatges de les formacions dutes a terme, alguns i algunes docents organitzadores i dinamitzadores de l\’escola d\’estiu […] Read More