STEM x Emergència climàtica: Incidència als municipis de l’Àrea Metropolitana de Bcn

Durant el desenvolupament del projecte STEM x Emergència Climàtica, amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha dut a terme un treball específic als municipis de Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.

A Sant Cugat del Vallès s’ha realitzat el taller L’Escola se’ns crema, el dissabte 18 de desembre de 2021, a la Casa de Cultura, amb la participació de MEL Educació Ambiental i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat.  A la formació van participar 18 persones, entre les quals hi havia docents d\’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i universitat, persones d\’entitats socials i/o educatives amb interès per la justícia global, persones treballadores de l\’administració i una persona en edat escolar.

En aquest enllaç es pot veure una càpsula audiovisual com a resum del taller.

A més a més, s’ha sistematitzat i publicat la pràctica de referència Actuem per la Justícia Alimentària, dissenyada per MEL Educació Ambiental, que s\’ha dut a terme a tres centres educatius de Sant Cugat del Vallès: l’Institut Arnau Cadell, l’Escola Thau Sant Cugat i l’Institut Centre d\’Alt Rendiment Esportiu.

A Sant Boi de Llobregat també s’ha realitzat el taller L’Escola se’ns crema, el dimecres 23 de febrer de 2022, a l’Institut Marianao, amb la participació de DESOS Opció Solidària i la col·laboració del claustre de l’Institut Marianao. Amb format de formació interna de centre, van participar 9 docents d\’educació secundària i batxillerat de l’Institut Marianao.

A més a més, s’han sistematitzat i publicat les pràctiques de referència Transversalització del dret a l\’alimentació, Projecte escolar de commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2021 i La Mandala de la Pau. Eines per construir la pau dins la nostra aula. Aquestes pràctiques han estat aplicades a diferents centres educatius de Sant Boi de Llobregat com ara l’Escola Ciutat Cooperativa, l’Escola Parellada, l’Escola Josep M. Ciurana i l’Institut Marianao, entre d’altres.

Finalment, s\’ha publicat una entrevista a Edualter al número 35 de la revista Solidària, publicació que sorgeix del Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat de Sant Boi amb l’objetiu de mostrar un conjunt d’accions de difusió i comunicació en temes de cooperació, solidaritat i pau, d’apropar les veus que provenen del Sud, presentar continguts per convidar a la reflexió, etc., així com fomentar la difusió de les entitats santboianes i dels seus projectes i activitats.

A Santa Coloma de Gramenet, s’ha sistematitzat i fer difusió de la pràctica de referència Descobreixo persones defensores dels drets humans a la meva comunitat, dissenyada pel Grup Eirene, i que s\’ha dut a terme al Col·legi Virgen del Carmen d\’aquest municipi.

També hem sistematitzat i difós experiències en altres municipis:

A l\’Institut El Joncar de Barcelona , Acció Tutorial amb perspectiva de gènere

A l’Escola Institut Teide, de Viladecans Cercles de paraula

A l’Escola Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat, Relats ecofeministes mundials i locals

A l\’Institut Eduard Fotserè de l’Hospitalet de Llobregat, Fem Eco al centre educatiu?

A l\’Institut Bernat Metge, de Barcelona , Comissió LGBTIQ+

http://competenciesiepd.blog.pangea.org/files/2022/03/emergenciaclimaticaverticallogos.jpeg

STEM x Emergencia climática: Incidencia en los municipios del Área Metropolitana de Bcn Durante el desarrollo del proyecto STEM x Emergencia Climática, con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona, ​​se ha llevado a cabo un trabajo específico en los municipios de Sant Cugat del Vallés, Sant Boi de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet.

En Sant Cugat del Vallès se ha realizado el taller L\’Escola se\’ns crema, el sábado 18 de diciembre de 2021, en la Casa de Cultura, con la participación de MEL Educación Ambiental y la colaboración del Ayuntamiento de Sant Cugat.

En la formación han participado 18 personas, entre las que había docentes de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos y universidad, personas de entidades sociales y/o educativas con interés por la justicia global, personas trabajadoras administración y una persona en edad escolar.

En este enlace puede verse una cápsula audiovisual como resumen del taller.

Además, se ha sistematizado la práctica de referencia Actuamos por la Justicia Alimentaria, diseñada por MEL Educación Ambiental, y que se ha llevado a cabo en tres centros educativos de Sant Cugat del Vallés: el Instituto Arnau Cadell, la Escola Thau Sant Cugat y el Instituto Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

En Sant Boi de Llobregat también se ha realizado el taller L\’Escola se\’ns crema, el miércoles 23 de febrero de 2022, en el Institut Marianao, con la participación de DESOS Opció Solidaria y la colaboración del claustro de Instituto Marianao. Con formato de formación interna de centro, han  participado 9 docentes de educación secundaria y bachillerato.

Además, se han sistematizado las prácticas de referencia Transversalización del derecho a la alimentación, Proyecto escolar de conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas 2021 y La Mandala de la Paz, herramientas para construir la paz en nuestra aula. Estas prácticas han sido aplicadas en diferentes centros educativos de Sant Boi de Llobregat como la Escuela Ciudad Cooperativa, la Escuela Parellada, la Escuela Josep M. Ciurana y el Instituto Marianao, entre otros.

Por último, se ha publicado una entrevista a Edualter en el número 35 de la revista Solidaria, publicación que surge del Plan Municipal de Educación y Formación para la Solidaridad con el objetivo de mostrar un conjunto de acciones de difusión y comunicación en temas de cooperación, solidaridad y paz, de acercar las voces que provienen del Sur, presentar contenidos para invitar a la reflexión, etc., así como fomentar la difusión de las entidades del municipio y sus proyectos y actividades.

En Santa Coloma de Gramenet, se ha sistematizado la práctica de referencia Descubro personas defensoras de los derechos humanos en mi comunidad, diseñada por el Grup Eirene y que se ha realizado en el Colegio Virgen del Carmen de este municipio.

También hemos sistematizado y difundido experiencias en otros municipios:

En el Instituto El Joncar de Barcelona , Acció Tutorial amb perspectiva de gènere

En la Escuela Instituto Teide, de Viladecans Cercles de paraula

En la Escuela Ernest Lluch de Hospitalet de Llobregat, Relats ecofeministes mundials i locals

En el Instituto Eduard Fotserè de Hospitalet de Llobregat, Fem Eco al centre educatiu?

En el Instituto Bernat Metge, de Barcelona , Comissió LGBTIQ+[:]

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt