Presentació plataforma RETO

Edualter i Creart, amb la col·laboració del Grup de Recerca TIDE de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) conviden a la presentació de la plataforma digital RETO (Recursos Educatius de Tecnologia Oberta) per a la Justícia Global

El projecte RETO (Recursos Educatius de Tecnologia Oberta) té l’objectiu de contribuir a fomentar la sobirania digital entre la comunitat d’aprenentatge que conformen docents i enitats d’Educació per a la Justícia Global implicades en processos d’educació crítica i transformadora

El projecte es proposa contribuir a crear sinergies entre la comunitat d’aprenentatge que conformen docents i entitats d’Educació per a la Justícia Global implicades en processos d’educació crítica i transformadora, per facilitar l’intercanvi de propostes i recursos pedagògics, i millorar les seves pràctiques de manera col·laborativa.

Per a això, es dissenyarà un entorn de col·laboració en línia que faciliti al professorat l’autoedició, revisió, adequació, ampliació, personalització, publicació i difusió dels materials didàctics que utilitzen i/o que generen en la seva pràctica docent per incorporar l’enfocament d’Educació Crítica i Transformadora.

Es tracta de facilitar eines que permetin a docents i educadores publicar de forma fàcil i àgil recomanacions d’ús i adaptacions dels materials que fan servir, i que operin en entorns segurs i fora dels entorns digitals privatius d’empreses multinacionals de dades.

La plataforma facilitarà també la re-edició de recursos i materials didàctics editats anteriorment per ONG i altres col·lectius de la Justícia Global que requereixin alguna actualització, incorporar nous enfocaments o material de suport, traduccions o una nova presentació més atractiva i creativa.

Aquest tipus d’eines permetrà al professorat compartir les pràctiques i innovacions que realitza a l’aula de forma individual, facilitant que altres docents les puguin replicar, i que de forma col·lectiva es puguin anar enriquint i millorant.

Feu un comentari

Desplaça cap amunt