Neix RETO, una plataforma educativa col·laborativa per fomentar la justícia global

Per: Claudia Frontino

11/04/2024

EduAlter i Creart, amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra, fan possible un espai per a crear i compartir propostes educatives sobre gènere, drets humans, interculturalitat i sobirania digital, entre altres temàtiques d’educació per a la justícia global.

RETO (Recursos Educatius de Tecnologia Oberta) per a la Justícia Global neix amb l’objectiu de fer incidència sobre la necessitat d’utilitzar tecnologies obertes en l’àmbit educatiu i compartir materials sobre educació per la justícia global, fomentant la cocreació, autoedició i modificació dels recursos de forma col·laborativa entre docents, persones d’entitats o a títol personal.

Aquesta iniciativa està impulsada per EduAlter i Creart, entitats que treballen per fomentar l’enfocament crític i transformador en els diferents àmbits educatius, siguin formals, no formals o informals.

Aprendre sobre justícia global de forma col·laborativa

“A RETO pots crear, compartir i consultar unitats didàctiques i activitats, i també adaptar-les a diferents contextos educatius, és un espai dinàmic on interactuar, aprendre i col·laborar”, explica Clara Massip, d’EduAlter. Tots els materials de la plataforma estan estructurats al voltant dels sis eixos d’Educació per a la Justícia Global i es poden consultar o fer servir duplicant-los i adaptant-los per crear versions adequades a les necessitats de cada docent o centre educatiu.

Els continguts penjats a RETO estan pensats també perquè siguin compatibles amb el currículum d’educació bàsica. “Això ajuda a la feina de docents, que poden fer ús dels materials d’EpJG en les seves programacions d’aula, ja que la plataforma permet vincular les activitats i unitats didàctiques disponibles a les diferents àrees, matèries i competències del currículum”, afegeix Massip.

Les organitzacions de justícia global treballen per a erradicar un ampli ventall d’injustícies globals. És per això que a RETO es fomenta la creació i difusió de continguts crítics i transformadors sobre diferents eixos temàtics com les relacions de poder, els drets humans i la governança, la justícia econòmica i social, la perspectiva feminista, la pau i la noviolència, la interculturalitat crítica, i la justícia ambiental.

Més enllà de centrar-se en l’educació per a la justícia global, hi ha tres eixos transversals i operatius dins de la plataforma que són el feminisme, la interculturalitat i la sobirania digital. Aquestes tres visions estan integrades dins de plataforma i van apareixent durant el procés de crear i publicar una activitat o unitat didàctica. “Cada usuària ha de respondre a certes preguntes relacionades amb aquests temes quan publica continguts. Això fa que tothom es qüestioni com es treballen els enfocaments de gènere, d’interculturalitat i de sobirania digital i que els materials contemplin aquests components de justícia global”, comenta el coordinador Mariano Flores.

A més, a RETO es poden pujar continguts en diferents idiomes, amb la idea que hi hagi activitats i unitats didàctiques pensades en el context de realitats locals i que donin resposta a problemàtiques globals.

Eina transversal, oberta i intuïtiva

“EduAlter va néixer com una xarxa de recursos fa uns 25 anys, just en el moment que es començava a fer ús generalitzat d’Internet. Llavors es va crear una plataforma més estàtica, on difoníem fitxes bibliogràfiques de recursos, i materials didàctics en format html o pdf. Tot ha evolucionat i hem detectat que aquests recursos s’havien d’anar actualitzant i reformulant. Amb aquest esperit, i empeses per la demanda de recursos educatius digitals que es va generar amb la Covid-19, vam creure necessari crear aquesta plataforma per alliberar i compartir continguts”, explica Flores.

Tenint en compte que el professorat no té per què saber de tots els temes, RETO facilita, a més de materials i activitats per aplicar amb l’alumnat, també recursos complementaris perquè les persones usuàries es puguin formar sobre diverses qüestions relacionades amb la justícia global. “Volem evitar que aquests temes es tractin a l’aula només quan hi hagi professorat motivat amb alguna causa, volem que sigui una cosa més transversal”, assegura Massip.

En l’àmbit educatiu hi ha una necessitat d’espais per compartir coneixements i materials, però sovint es cobreix a través de serveis que ofereixen grans empreses tecnològiques com Google o altres plataformes d’ús privatiu. Segons Massip, RETO busca donar resposta a aquestes necessitats en un entorn obert i intuïtiu. “Volem fer incidència, sensibilització i crear comunitat fora de les big tech”.

RETO és possible gràcies al desenvolupament tècnic de la plataforma per part del grup de recerca en tecnologies educatives – TIDE de la Universitat Pompeu Fabra, i al finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament – ACCD de la Generalitat de Catalunya.

Publicat original a: Diari de l’Educació

Feu un comentari

Desplaça cap amunt